COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS EN BUCAREST

COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS EN BUCAREST

ESPAÑA EN LA MIRADA DE CUATRO CLÁSICOS: PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

España en la mirada de cuatro clásicos: Premio Nacional de Fotografía tiene un marcado carácter evocador. Las imágenes nos muestran, desde sus propias perspectivas, retazos y visiones de la historia cotidiana de España, de 1958 a 1985, y nos hacen comprender la época y sociedad en la que vivieron sus autores, con un denominador común: el documento y la atemporalidad de sus imágenes.

La exposición pone en valor obras emblemáticas de la fotografía española de la segunda mitad del siglo XX, y podría calificarse de clásica, como clásicos son los fotógrafos que la componen: Joan Colom, Eugeni Forcano, Alberto Schommer y Rafael Sanz Lobato. Todos los autores han sido merecedores del Premio Nacional de Fotografía que otorga anualmente, desde 1994, el Ministerio de Cultura de España.

Las fotografías seleccionadas proceden de la Colección de Fotografía Alcobendas del Centro de Arte Alcobendas (Madrid), una institución cultural de referencia nacional. Creada en 1994, el centro alberga más de 900 imágenes de más de 170 artistas españoles: una colección de fotografía única entre las instituciones públicas españolas.

Expoziţia Spania, prin obiectivul a patru fotografi clasici spanioli. Câştigători ai Premiului Naţional de Fotografie are un pronunţat caracter evocator. Imaginile ne înfăţişează, din perspectivele acestora, provocări şi viziuni asupra istoriei şi vieţii cotidiene din Spania, din perioada 1958-1985. Lucrările prezentate ne ajută să înţelegem epoca şi societatea în care au trăit autorii lor, cei patru fotografi fiind uniţi prin acelaşi numitor comun: valoarea de document şi atemporalitatea imaginilor create.

Selecţia scoate în evidenţă opere emblematice ale fotografiei spaniole din a doua jumătate a secolului XX, putând fi considerată drept clasică, aşa cum sunt şi fotografii pe care îi prezintă: Joan Colom, Eugeni Forcano, Alberto Schommer şi Rafael Sanz Lobato. Toţi autorii au fost distinşi cu Premiul Naţional de Fotografie acordat în fiecare an, încă din 1994, de Ministerul Culturii din Spania.

Fotografiile selectate fac parte din Colecţia de Fotografii a Centrului de Artă Alcobendas (Madrid), o instituţie culturală de referinţă la nivel naţional. Înfiinţat în 1994, centrul reuneşte aproximativ 900 de fotografii provenind de la peste 170 de artişti spanioli, fiind o colecţie unică în rândul instituţiilor publice spaniole.

AUTORES REPRESENTADOS